คนที่ไม่มีรถส่วนตัวเดินทางลำบาก

เที่ยวแบบนิวนอมอล

สำหรับคนที่เดินทางไปเยี่ยมบ้านเกิดหรือเที่ยวที่ต่างจังหวัดในช่วงสงกรานต์แบบนี้ เราต้องตระหนักว่ามันจะเป็นการนำเชื้อโรคร้ายไปสู่ผู้อื่นหรือไม่ ซึ่งการเที่ยวแบบนิวนอมอล นี้เป็นอย่างไร คือเราต้องเที่ยวโดยที่มีจิตสำนึกให้ดี เรื่องของหน้ากาอนามัยเป็นเรื่องที่หลายท่านจำเป็นต้องสวมใส่

หน้ากากอนามัยหรือว่าแมสก์นั้น มีทั้งแบบผ้าและที่เป็นหน้ากากทางการแพทย์ แต่ละแบบก็มีข้อดีหรือว่าข้อเสียที่แตกต่างกัน เป็นการป้องกันเรื่องการโก่งราคาขายแมสก์ด้วย เมื่อเป็นแบบนี้ก็คิดว่าดีมากซึ่งคนไทยเราจำเป็นต้องดูแลเรื่องสุขภาพให้ดีมาก

คิดว่าการท่องเที่ยวแบบนิวนอมอล คิดว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเราต้องพยายามปรับปรุงตัวกันให้ได้ คิดว่าการโดยสารรถไปท่องเที่ยวแบบนิวนอมอลจะต่างกันออกไป เชื่อว่าคนที่มีรถส่วนตัวก็จะสบายหน่อย แต่ว่าคนที่ไม่มีรถนั้นคิดว่าเป็นเรื่องที่ย่ำแย่กันมากเลยจริงๆ

แต่ไม่ว่าจะอย่างไร เรื่องสิทธิการเข้าถึงหรือว่ารักษาพยาบาลนั้นจำเป็นที่จะต้องมีกันทุกคน ช่วงเวลาแบบนี้เราต้องส่งกำลังใจไปยังคุณหมอและพยาบาลในการทำงานหนัก และเพื่อที่จะดูแลให้ผู้ป่วย ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน หากว่าเราผ่านภาวะของโรคร้ายนี้ไปได้เชื่อว่าก็เป็นบททดสอบหนึ่งที่บอกว่าคนไทยเรายังมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน

สำหรับพ่อค้าที่ขายแมสก์อย่าพยายามโก่งราคามากเกินไป ก็เหมือนกับเป็นการเอาเปรียบลูกค้า-ผู้บริโภคและคนไทยด้วยกัน และอีกไม่นานเชื่อว่าโรคร้ายนี้จะหายไปจากสังคมไทยแน่นอน